Register


Laevakinnistusraamat koosneb laevade- ja ehitatavate laevade registrist. Laevaregistrisse kantakse mere- ja siseveelaevad (sh kalalaevad). Ehitatavate laevade registrisse kantakse Eestis ehitatav mere- või siseveelaev või teisaldatav ujuvvahend ning Eestis asuv teisaldatav ujuvvahend. Lisaks laeva andmetele märgitakse sinna omandiõigus, laevahüpoteegid, kasutusvaldused ning keelumärked jms piirangud.

Vaadake ka laeva kinnistamise nõuded

Laevakinnistusraamatu andmed on avalikud. Laevakinnistusraamatu registriosadega võib igaüks tasuta tutvuda, pöördudes kinnistusosakonda või tehes päringu laevakinnistusraamatu päringusüsteemi. Registriosadega on võimalik tasu eest tutvuda ka notaribüroos


Laevatoimikuga saab tutvuda õigustatud huvi olemasolu korral. Õigustatud huvi ei pea tõendama laeva omanik, notar, kohtutäitur, kohus ja järelevalveõigusega asutus. Registriandmetega kohapeal tutvumiseks ja ärakirja tellimiseks tuleb pöörduda kinnistusosakonna kantselei poole.


Seda võib teha kohapeal suuliselt või telefoni teel, postiga, e-postiga või faksiga.

Laevakinnistusraamatuga tutvumisel, samuti ärakirjade, väljatrükkide ja tõendite tellimisel võib päringu aluseks olla:
1) laeva nimi;
2) laeva registrinumber, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni registri number või kalalaeva pardanumber;
3) laeva omaniku nimi;
4) laeva omaniku isiku- või registrikood.